ekologiczne oknaOd 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne normy izolacyjności termicznej, które są następstwem Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. przyjętej przez Parlament i Radę Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Głównym z jej celów jest stopniowa realizacja trzyetapowego planu zaostrzającego wymogi dla współczynnika przenikania ciepła (U), jakim powinny odpowiadać poszczególne komponenty budynku, w tym okna, drzwi balkonowe/tarasowe i drzwi zewnętrzne.

Szczegóły prezentuje tabela zamieszczona poniżej:

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K)]

od 1.01.2014 r.

od 1.01.2017 r.

od 1.01.2021 r.

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti≥ 16°C

1,3

1,1

0,9

b) przy ti< 16°C

1,8

1,6

1,4

2

Okna połaciowe:
a) przy ti≥ 16°C

1,5

1,3

1,1

b) przy ti< 16°C

1,8

1,6

1,4

3

Okna w ścianach wewnętrznych:
a) przy Δti ≥ 8°C

1,5

1,3

1,1

b) przy Δti < 8°C

bez wymagań

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,5

1,3

1,1

4

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:

1,7

1,5

1,3

5

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych:

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
źródło: http://www.architektura.info

Docelową formę projekt ma przyjąć w 2021 r. co ma znacząco przełożyć się na nakłady ponoszone przy pozyskiwaniu energii, jak i redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rosnąca świadomość konsumentów przyczynić może się więc nie tylko na zasobność ich portfeli, ale także na ogólną kondycje gospodarki środowiskowej. Obserwacje rynku wykazały, że aż 28 proc. właścicieli domów jednorodzinnych zainwestowało w termomodernizację więcej niż przewidywał minimalny próg w rozporządzeniu wprowadzonym w 2014 r. To z pewnością dodatkowo motywuje producentów materiałów budowlanych, prześcigających się w uatrakcyjnieniu swoich ofert handlowych pod tym kątem.

Kogo musi dostosować się do nowych norm?

Przede wszystkim osoby, które po 1 stycznia 2017 r. składają do odpowiedniego organu administracji wniosek o pozwolenie na budowę, przekładając przy tym m.in. projekt architektoniczno-budowlany. Natomiast inwestorzy rozpoczynający budowę po nowym roku, ale posiadający prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę z przed 2017 r., nie są zobowiązani przepisami do nowych progów przenikalności termicznej, zgodnie zresztą w tym przypadku z zasadą nieretroaktywności prawa.

Jak korzystnie obniżyć współczynnik „U” w oknach?

Rozważając zastosowanie ulepszonych, dwukomorowych pakietów szybowych, których energooszczędne właściwości będą z pewnością odpowiadały restrykcyjnym wymaganiom Unii Europejskiej, nawet tych zaczynających obowiązywać od 2021 r.

atrial.pl © wszelkie prawa zastrzeżone